Alt imagem Seminovo

R$ 42.990,00

HYUNDAI HB20 COMFORT 1. 2019

2019

8370

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 45.990,00

HYUNDAI HB20 COMFORT 1. 2018

2018

28576

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 46.990,00

HYUNDAI HB20 PREMIUM 1. 2015

2015

30361

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 52.990,00

HYUNDAI TUCSON GLSB 2015

2015

53106

Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 53.900,00

HYUNDAI TUCSON GLS 4X2 2. 2015

2015

35677

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 54.500,00

HYUNDAI HB20 1.6A PREMIUM 2016

2016

49970

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 54.990,00

HYUNDAI HB20 PREMIUM 1. 2017

2017

19232

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 56.990,00

HYUNDAI HB20S COMFORT PL 2017

2017

39700

Álcool/Gasolina

Alt imagem Seminovo

R$ 58.990,00

HYUNDAI TUCSON GLS 4X2 2. 2017

2017

39000

Álcool/Gasolina